Nyeremény játék szabályzat

Szöveg:
A koktelruhaoutlet.hu oldalon minden hónapban kisorsolunk egy ajándékcsomagot, ami egy válogatás olyan termékekből, amik színt visznek a hétköznapokba.
Kövesd az oldalunkat, hogy értesítést kapj a nyertesekről, és a következő nyereményjáték indulásáról.
– kövess a facebookon további esélyekért! extra esély
Nyerési esély növelése, ha megoszt a facebookon vagy az instagrammon

Jelentkezz a sorsolásra, hogy értesülj az akciókról és exkluzív ajánlatokról
Koktelruhaoutlet adatvédelmi nyilatkozat megtekintése
koktelruhaoutlet.hu munkatársai nem vesznek részt a nyereményjátékban
Olvasd el a játékszabályzatot.

Itt további érdekes infók az “eszközök” anyag alatt 14 percnél a videóban (további esély növelésről)

Nyereményjáték szabályzat:
A dőlt betűkkel szedett, és kipontozott részeket a saját adataiddal kell feltölteni!
Részvételi- és játékszabályzat – Üzenőfali játék
1. A………. cég neve és levelezési címe……. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
2. A Játék ideje alatt egy poszt jelenik meg a …………………………. rajongói oldalán (….link az oldalra……). A poszt egy kérdést tesz fel, melyre a releváns választ hozzászólás formájában kell megadni.
A játék ideje:
2018. ……………………………………………
3. A JÁTÉK MENETE:
A játék során a Játékosnak a …………………… hivatalos Facebook Oldalán (link az oldalra), a fenti időpontban megjelenő posztra kell kommentben válaszolnia. Amennyiben a feltett kérdésre adott válasza releváns és helyes, indul a sorsoláson.
A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között 1 Nyertest sorsolunk ki, aki az alábbi nyereményre lesz jogosult:
• ………….a nyeremények felsorolása………..
A sorsolás időpontja:
2018. ………………………………
-A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
-A nyeremény készpénzre nem váltható.
-A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.
4. A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja (a továbbiakban: ”Komment”) alatt 5 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül.
A Lebonyolító a Kommentben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím).
A nyertes Játékos a Komment kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében.
A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét 5 munkanapon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
A nyereményt csak és kizárólag a rendezvény helyszínén lehet átvenni.
5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.
Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
8.1 nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.
8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
Dátum
Cégnév

Print Friendly, PDF & Email
0
  0
  Kosaram
  Üres a kosárVissza a webshophoz
   Calculate Szállítás
   Kupon érvényesítése